ติดต่อเต็นท์

มานิตย์กลการ

373 ม.3 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

อ.เมือง จ.ลำปาง

081-7248025,086-4290442